Sukces naszej akcji pieczenia i sprzedaży niebieskich piernikowych serc na rzecz dzieci z Salus Homini przerósł nasze najśmielsze oczekiwania!

W czwartek do późnych godzin dziewczęta z Rady Siedmiu piekły piernikowe serca. Po całej szkole roznosił się piernikowy aromat miłości do bliźniego. Dnia następnego wszyscy uczniowie i nauczyciele chętnie brali udział w akcji, szczodrze płacąc „od serca za serce”. Jesteśmy dumni z Was, kochani koledzy i nauczyciele. Zebraliśmy kwotę 151,20 zł, którą wpłacimy na konto fundacji na rzecz wypoczynku letniego podopiecznych fundacji Salus Homini.

SU