28 października br. uczniowie klas I i II Technikum Rolniczego ZSP w Samostrzelu wzięli udział w zajęciach zorganizowanych na Katedrze Melioracji i Agrometeorologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Tematyka spotkania dotyczyła treści z meteorologii i agrometeorologii z racji tego, że nasza szkoła posiada automatyczną stację meteo. Placówka UTP prowadzi rejestrację zjawisk godowych od 1949 r., a obecnie posiada kilka stacji meteorologicznych (standardowych i automatycznych). Zajęcia dla uczniów przygotowali: Pan dr inż. Stanisław Dudek oraz Pan dr hab. inż. Roman Rolbiecki prof. UTP, którzy są  specjalistami w dziedzinie meteorologii i nawadniania roślin uprawnych. Szczególnie interesujący był zaprezentowany sprzęt wart kilkanaście tysięcy złotych służący do pomiaru wilgotności gleby. Z racji tego, że planujemy doposażyć naszą stację w taką aparaturę, prowadzący zajęcia zaproponowali swoją pomoc przy określeniu parametrów glebowych i wyborze odpowiedniego czujnika.

Materiał: Natalia Musiał