29 października 2015r.  w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu odbyła się uroczystość zorganizowana przez Samorząd Uczniowski, upamiętniająca patrona szkoły, którego rocznica śmierci przypada 31 października.  W tym roku dzień ten miał szczegóły charakter, gdyż obchody połączono ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych.  Na początku spotkania przedstawiciele Rady Siedmiu, Damian Ożóg i Magdalena Tadych przedstawili prezentację multimedialną o życiu i karierze Wincentego Witosa. Po prezentacji na scenę zaproszono dwóch reprezentantów z każdej klasy pierwszej, aby sprawdzić ich wiedzę o Patronie Szkoły w quizie poprowadzonym przez Martę Lipecką. Oficjalnie wszyscy zostali zwycięzcami i zdali swój pierwszy test, by zostać pełnoprawnymi członkami naszej społeczności uczniowskiej. Po quizie nadszedł czas na krótkie zaprezentowanie się klas pierwszych. Jako pierwsza wystąpiła klasa I technikum, a następnie uczniowie klasy I B oraz klasy I A. Wszystkie prezentacje okazały się niezwykle ciekawe i oryginalne. Uczniowie starali się pokazać z jak najlepszej strony. Jedni przebrani byli za zwierzątka, weterynarza oraz z prawdziwego zdarzenia rolników, a jeszcze inni stworzyli interesuje wierszyki opisujące ich klasy. Pod koniec uroczystości nadszedł czas na ślubowanie uczniów klas pierwszych. W tym celu poproszono o wystąpienie przewodniczących klas, by złożyli przysięgę przy sztandarze naszej szkoły. Słowa ślubowania wygłosiła pani Adrianna Grzegorek-Trybuszewska. Na sam koniec spotkania głos zabrała nowa przewodnicząca szkoły, Weronika Dorosz, która serdecznie podziękowała wszystkim tym, którzy oddali na nią swój głos w wyborach.