Na zajęciach 26 listopada obserwowaliśmy, przez okulary dyfrakcyjne, światło emitowane z różnych źródeł: żarówki, żarówki mlecznej, świetlówki oraz z komórkowej latarki.  Widziana przez nas feeria barw skłoniła klubowiczów do dyskusji o budowie światła, o indywidualnym odbiorze jego barwy. Zastanawialiśmy się kiedy możemy światło nazwać ciepłym, a kiedy zimnym. Choć eksperymenty były proste, to przyniosły nam wiele wspaniałych doznań. Powstała też bardzo bogata dokumentacja fotograficzna – każdy chciał uwiecznić to co zobaczył.

Przygotowały:  MK i MK