Sławomir Bratz z ZSP w Samostrzelu finalistą wojewódzkiego konkursu  „Wiedzy o bezpieczeństwie pracy i ergonomii w rolnictwie na rok 2015”

Dnia 3. grudnia 2015 r. w Kujawsko – Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbył się etap wojewódzki konkursu „Wiedzy o bezpieczeństwie pracy i ergonomii w rolnictwie na rok 2015” zorganizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą w Przysieku. Wśród 25 szkół z województwa kujawsko-pomorskiego kształcących w zawodach rolniczych nie zabrakło Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu. Konkurs przeprowadzony został w trzech etapach. Pierwszy etap teoretyczny w formie testu wyboru wyłonił 5 finalistów, którzy przeszli do etapu praktycznego. Uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie oraz wskazać nieprawidłowości w maszynach rolniczych.

Po zliczeniu punktów z etapu pisemnego, praktycznego i ustnego wśród 50 uczestników konkursu III miejsce  zajął Sławomir Bratz – uczeń IV klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  im. Wincentego Witosa w Samostrzelu.

Serdecznie Sławkowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Materiał: Adrianna Grzegorek-Trybuszewska