W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu  ramach podsumowania projektu „Doświadczenie ma znaczenie, czyli zawodowy zawrót głowy” współfinansowanego przez Powiat Nakielski zawiązał się „Samostrzelski Klub Entomologa”. Uczniowie II klasy Technikum Weterynarii rozpoczęli  hodowlę patyczaków. Dzięki uprzejmości Przemka Martina ucznia IV klasy TW hodowcy otrzymali terrarium. Młodzi weterynarze stworzyli owadom warunki zbliżone do naturalnego środowiska. W ramach działalności klubu uczniowie obserwują i opisują anatomię patyczaków oglądaną binokularową lupą. Agnieszce Wachowskiej uczennicy II TW udało się sfotografować  głowę owada, którą prezentujemy na zdjęciu poniżej. Terrarium wzbogaci ścieżkę dydaktyczną przy Zespole Szkół ponadpodstawowych w Samostrzelu. Przy ścieżce istnieje już założony przez III klasę Technikum Weterynarii „Hotel dla owadów”. Dodać należy, że to już trzeci klub działający w samostrzelskiej szkole, dwa pozostałe to „Klub Młodych Hodowców Bażantów” i „Klub Miłośników Psów”.

Na zakończenie projektu warto przypomnieć założenia projektu i działania z nim związane. Celem projektu było, by uczniowie wszystkich trzech typów szkół technikum weterynarii, technikum architektury krajobrazu i technikum rolniczego zdobywali nowe zawodowe umiejętności poprzez praktykę i doświadczenie. W ramach projektu uczniowie technikum weterynarii przeprowadzili seminarium o zoonozach oraz badania laboratoryjne materiału pozyskanego od bydła  dla uczniów technikum rolniczego. Ponadto uczniowie TW wyjechali do Zakładu Wylęgu Drobiu w Kcyni by zapoznać się z zasadami wykluwania jaj, a następnie zdobywali własne doświadczenie wykluwając w szkole jaja bażancie. Ponadto stworzyli „Hotel dla owadów” i terrarium dla patyczaków. Uczniowie technikum architektury krajobrazu zrewitalizowali zieleń wokół szkoły zniszczoną po termomodernizacji, założyli pięknie pachnący „Lawendowy ogród”, przygotowali kompozycje kwiatowe na 70-lecie szkoły i Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ponadto w ramach zdobywania doświadczenia z małej architektury ogrodowej uczniowie poddali renowacji stary fotel. Warto podkreślić, że w ramach projektu uczniowie technikum rolniczego postawili wartą ok. 5000 zł stację meteorologiczną. Prognozę pogody opracowywaną przez młodych rolników można śledzić na stronie naszej szkoły www.zspsamostrzel.edu.pl  . Koordynatorem projektu jest Magdalena Wyczańska-Jabłkowska a nauczycielami wspomagającymi przeprowadzenie projektu w technikum architektury krajobrazu i technikum rolniczego są Małgorzata Piasecka i Natalia Musiał.