Od lewej: Martyna Maison, Magdalena Grześkowiak, Jacek Sobierajski, Marta Lipecka, Damian Ożóg, Weronika Dorosz (przewodnicząca SU), Magdalena Tadych,

Alicja Szwejkowska-Radtke (opiekun SU)