Dnia 10.09.2015 r. uczniowie klas:  II  i III szkoły podstawowej  Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Paterku oraz klasy III Gimnazjum nr 2 Zespołu Szkół w Potulicach wzięli udział w wycieczce zorganizowanej przez  p. Agnieszkę Krusik, nauczycielkę przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu.

Inicjatywa przedsięwzięcia powstała podczas zebrania Stowarzyszenia Ekologicznego Ziemi Nakielskiej OIKOS przy współpracy z wychowawcami klas:  p. Mariolą Cichocką, p. Arletą Gill-Kubacką, i p. Małgorzatą Marszałek.

Pierwszym etapem podróży była szkoła ZSP w Samostrzelu, gdzie uczniowie IV klasy technikum weterynarii: Monika Jankowska, Angelika Michalska, Przemysław Badura i Łukasz Płowaś przywitali gości, a następnie wygłosili prelekcją dot. życia bażanta łownego w wolierze oraz w naturalnym środowisku.  Wszystkich uczestników imprezy zauroczyły piękne ptaki, których hodowlą młodzież zajmuje się od ponad roku. Kolejnym punktem podróży była Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sadkach, gdzie uczeń IV klasy technikum weterynarii, Adrian Masloch zapoznał wszystkich z hodowlą bydła mlecznego oraz  nazewnictwem  zootechnicznym  stosowanym w tej hodowli. Ostatnim elementem wycieczki było zwiedzanie owczarni p. Piotra Łukaszewicza w Broniewie. Dzieci i młodzież byli zachwyceni młodymi jagniętami, a bezpośredni kontakt  z nimi wywoływał uśmiech u każdego z nich.

Agnieszka  Krusik

Adrianna Grzegorek-Trybuszewska