We wtorek 1. grudnia br. w Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Wśród ponad stu uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa
kujawsko – pomorskiego znalazła się Patrycja Wachowska – uczennica klasy III technikum weterynarii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa
w Samostrzelu. Patrycja ukończyła klasę II ze średnią ocen 5,32 i ma na swoim koncie liczne sukcesy w różnych dziedzinach, wśród których na szczególne uznanie zasługuje uzyskanie tytułu laureatki XXXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, jednego
z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów  w Polsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Materiał: ZSP w Samostrzelu