Uczniowie klasy IV Technikum Weterynarii Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu w niedalekiej przyszłości będą musieli decydować o swoich dalszych zawodowych losach. Z tego powodu, w dniu 28 października 2015 roku, wzięli udział w Drzwiach Otwartych organizowanych przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy. Podczas zajęć na uczelni uczniowie mieli okazję zapoznać się z kierunkami kształcenia, a także z działalnością funkcjonujących na wydziale kół naukowych oraz z ofertą wymiany międzynarodowej studentów. Aktualnie na WHiBZ realizowane są zajęcia dydaktyczne na kierunkach: Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie, Ochrona Środowiska, Zootechnika oraz Zoofizjoterapia. Młodzież zwiedzała laboratoria wydziałowe, a uczestnicząc w zajęciach z biochemii, fizjologii czy biotechnologii  miała  okazję przekonać się skąd bierze się krew w horrorach, co „siedzi” w ziemniaku, czym pachnie fast- food oraz jak wygląda tkanka mięśniowa pod mikroskopem. Uczniowie wzięli także udział w zabawach z ciekłym azotem oraz obserwowali zarodki kurze pod mikroskopem. Każdy z uczestników mógł samodzielnie wykonać doświadczenia naukowe. Wszyscy wykazali się ogromnym zaangażowaniem i obecnie zgodnie twierdzą, że zorganizowany wyjazd wskazał im możliwość praktycznego zastosowania nauki w życiu. Pozostaje życzyć samostrzelskiej młodzieży, aby dokonali trafnych życiowych wyborów!