Uczniowie III klasy Technikum Weterynarii z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu w ramach projektu na zajęcia pozalekcyjne współfinansowanego przez Powiat Nakielski pt. „Doświadczenie ma znaczenie, czyli zawodowy zawrót głowy” chcąc wzbudzić w młodzieży postawę proekologiczną zbudowali hotel dla owadów. Obiekt powstał z wykorzystaniem odzyskanej drewnianej palety oraz materiałów naturalnych skompletowanych przez uczniów takich jak: szyszki, mech, gałęzie, igliwie, bazie tataraku, kamienie i drewniane klocki. Hotel ma stanowić siedlisko dla pożytecznych owadów. Ponadto jest  kolejnym przystankiem na ścieżce dydaktycznej przy ZSP w Samostrzelu. Praca przyszłych weterynarzy została doceniona w trakcie uroczystego otwarcia przez panią dyrektor Małgorzatę Ciechanowską. Koordynatorem projektu jest Magdalena Wyczańska-Jabłkowska.