Od dwóch miesięcy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu realizowany jest projekt na zajęcia pozalekcyjne, który dofinansowany został w kwocie 8000 zł przez Powiat Nakielski. To kolejna propozycja dla uczniów technikum weterynarii, technikum architektury krajobrazu i technikum rolniczego tym razem pod tytułem „Doświadczenie ma znaczenie, czyli zawodowy zawrót głowy”. Poprzez zajęcia nauczyciele chcą pokazać uczniom działania i usługi, które mogą świadczyć pokrewnym zawodom oraz wynikające z nich korzyści. Uczniowie technikum weterynarii przygotują i przeprowadzą serię seminariów i badań laboratoryjnych zwierząt hodowanych w gospodarstwach uczniów technikum rolniczego. Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej weterynarze przeprowadzą Dni badania klinicznego dla psów, kotów, królików należących do okolicznych mieszkańców. Uczniowie technikum architektury krajobrazu przygotują Dni doradztwa w zakresie projektowania i pielęgnacji ogrodów przydomowych oraz wzbogacą powstałą w ramach projektu Bażanty na samostrzelskiej ścieżce ścieżkę dydaktyczną o nowe zakątki zieleni np. Lawendowy ogród oraz przeprowadzą rewitalizację zieleni wokół szkoły, zniszczonej przy termomodernizacji budynku. Uczniowie technikum rolniczego rozbudują ścieżkę dydaktyczną o stację meteorologiczną, przy pomocy której opracowywać będą tzw. depesze meteo i prognozy agrometeorologiczne. Umieszczą je na stronie internetowej szkoły, z której korzystać będą mogli rolnicy powiatu nakielskiego. Pierwsze działania wynikające z projektu uczniów zostały już poczynione. Uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu ukończyli już prace nad Lawendowym ogrodem. Przygotowali teren pod sadzonki roślin, posadzili lawendę, wyłożyli glebę agrowłókniną, założyli system nawadniający a wszystko wykończyli korą ozdobną. Uczniowie Technikum Rolniczego wyrównali teren pod stację meteorologiczną oraz postawili ogrodzenie. Zakupiony już sprzęt meteo niedługo zostanie zainstalowany. Uczniowie Technikum Weterynarii przygotowali prezentację multimedialną na temat zoonoz i wkrótce przedstawią ją uczniom technikum rolniczego. Ponadto dzięki zakupionemu sprzętowi laboratoryjnemu przeprowadzili Dzień badania laboratoryjnego dla zwierząt swoich kolegów. Wykorzystywali swoje nabyte umiejętności w wykonywaniu badań metodą flotacji i dekantacji. Koordynatorem projektu jest Magdalena Wyczańska-Jabłkowska. Nauczycielami wspierającymi i przeprowadzającymi zajęcia z poszczególnymi grupami zadaniowymi są Małgorzata Piasecka i Natalia Musiał. Czas trwania projektu od 1 marca do 30 listopada 2015 r.

 

Tekst: Magdalena Wyczańska-Jabłkowska