Obfitująca w niezwykłe bogactwo aktywność ruchowa człowieka, bazująca na skomplikowanych procesach neurofizjologicznych jest specyficznym i niezwykle cennym wskaźnikiem stanu organizmu.

2222Zajęcia 22 października poświęciliśmy człowiekowi. Badaliśmy dwa aspekty funkcjonowania naszego organizmu: unerwienie skóry i poczucie równowagi.

Pierwszy wykonany przez nas eksperyment sprawdzał wrażliwość  naszej skóry na bodźce mechaniczne. W drugim badaliśmy zmysł równowagi. Oba eksperymenty wykazały niezwykłą indywidualność skóry każdego z nas, a szczególnie jej unerwienia oraz umiejętność adaptacji naszego ciała do nowych sytuacji. Dlatego bardzo ważne jest aby rozwijać zdolności koordynacyjne i równowagi podczas codziennych ćwiczeń.

Przygotowały: MK i MK.