Po długiej nieobecności z radością powitaliśmy Klaudię Grycan, Beatę Biskup, Ewelinę Kugacz oraz Adriana Maslocha – uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu , którzy przebywali na trzymiesięcznym zagranicznym stażu zawodowym w gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii. Był to już kolejny wyjazd młodzieży naszej placówki, który zawdzięczamy wieloletniej współpracy z Towarzystwem Umiejętności Rolniczych w Poznaniu oraz Wielkopolską Izbą Rolniczą. Tegoroczne praktyki dofinansowane zostały przezFundację Rozwoju Systemu Edukacji – Program Leonardo da Vinci – projekt nr 2013-1-PL1-LEO01-38142.

Oto relacja uczestników z pobytu w Niemczech:

„Cały staż przebiegł pomyślnie, wszyscy wróciliśmy do domu zadowoleni i bogatsi w umiejętności zawodowe. Dzisiaj wiemy, że to nie był stracony czas, a udział w tym projekcie przyniósł ogromne korzyści zarówno pod względem językowym, jak i przygotowaniem do zawodu. Trzy miesiące poza domem to świetna okazja do tego, by bliżej poznać koleżanki i kolegów z innych szkół oraz rówieśników z Niemiec . Pobyt w Niemczech był świetnie zorganizowany. Wszyscy byli przyjaźnie do nas nastawieni i chętnie pomagali w trudnych sytuacjach.

Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji w przyszłym roku szkolnym – a wierzcie nam, że jest warto.”

Beata Biskup
Klaudia Grycan
Ewelina Kugacz
Adrian Masloch
Adrianna Grzegorek-Trybuszewska