Od 3 marca w ZSP w Samostrzelu realizowany jest kolejna edycja projektu Pamiętajmy o ogrodach V, współfinansowanego ze środków Powiatu Nakielskiego. Zanim jednak w pełni ruszyły projektowe działania grupa uczennic odnowiła i ozdobiła jedną z pracowni, w której odbywają się zajęcia praktyczne. Ich plastyczne popisy sprawiły, że w pomieszczeniu jest teraz bardziej kolorowo i po prostu przyjemniej się pracuje.

Zgodnie z założeniami programowymi projektu na początku wśród uczniów klas I-IV Technikum Architektury Krajobrazu ogłoszono trzy konkursy na zagospodarowanie terenów zieleni: Wrzosowisko, Logo de Novo oraz Sadkowski trójkąt. Uczestnicy zajęć pod opieką pani Michaliny Damskiej założyli także hodowle wybranych roślin jednorocznych niezbędnych do realizacji projektu. Uczniowie zaangażowali się w całościowe przygotowanie szkolnej auli na konferencję pt. Święto Krowy, która odbyła się 6 marca. Wykonali także pierwsze prace pielęgnacyjne na terenie wokół szkoły.

Podczas realizowania projektu przyszli architekci krajobrazu będą mieli szansę między innymi: rozwinąć praktyczne umiejętności projektowania małej architektury krajobrazu z wykorzystaniem walorów naturalnego środowiska, wyzwolić i ujawnić swój twórczy potencjał, podnieść ekologiczną świadomość, a także w atrakcyjny i pożyteczny sposób spędzić czas w zgodzie z przyrodą.

 

Przygotowała: Aleksandra Stachnik

Foto: Michalina Damska